ثبت کد تخفیف

ارسال کد تخفیف برای دیگران

درباره مغناطیس کارت چهارسو بیشتر بدانید

بیش از هزار کالای تخفیف خورده را یکجا در چهارسو ببینید!

در طرح مغناطیسی چهارسو، تخفیف ها را به خود جذب کنید، امتیاز بگیرید و جایزه ببرید.شماره موبایل خود را به همراه کد درج شده روی مغناطیس کارت، وارد کنید تا امتیاز اول برای شما ثبت شود.

از قسمت ارسال برای دیگران، به دوستانتان کد تخفیف هدیه دهید و برای خود امتیاز بگیرید!

با خرید از هر فروشگاه به جمع امتیازات شما اضافه میشود

پس حتما هنگام خرید به فروشنده یادآوری کنید که کد تخفیف شما را ثبت کند.

هر چه تعداد فروشگاه هایی که کد شما را ثبت میکنند بیشتر باشد، امتیاز بیشتری میگیرید.

البته از هر فروشگاه میتوانید یکبار خرید کنید.

فقط یک ماه فرصت دارید تا از تخفیف های مغناطیسی چهارسو استفاده کنید.