معرفی برند زاگرس پوش ، برند ایرانی!

هدف از این مقاله معرفی برند زاگرس پوش است.  با چهارسو همراه باشید.

گروه صنعتـی زاگـرس پـوش بروجـرد واحـدی صنعتـی و نوین درعرصه تولید پوشاک کشور می باشد.

که با سابقـه ای چندین ساله و با توجـه به اینکه آخریـن حلقـه مفقوده تولیـدات نساجـی کشـور می باشد.

می تواند مانند کشورهـای پیشرفته نقش تعیین کننده ای در توصعه پایدار کشـور و عدم وابستگـی به کشورهـای خارجی و داشته باشد.

فروشگاه ها

فروشگاه مرکزی :  تهران خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه زرتشت نبش خیابان پرستو تلفن ۷۱-۸۸۸۵۲۷۷۰

شهروند بیقی:        میدان آرژانتین فروشگاه شهروند تلفن:۸۸۵۴۲۳۰۳۰

شهروند بهرود       سعادت آباد بالاتر از میدان سرو نبش خیابان تجری نرسیده به میدان بهرود فروشگاه شهروند  بهرود تلفن:۲۲۱۱۳۳۱۹

شهروند حکیمیه:    حکیمیه فروشگاه شهروند حکیمیه تلفن :۷۷۰۰۷۰۰۱

شهروند بوستان:     میدان پونک فروشگاه شهروند بوستان تلفن:۴۴۴۹۸۷۱۶

شهروند ایران زمین:            میدان صنعت  خیابان ایران زمین روبه رو مجتمع سینا شهروند ایران زمین تلفن:۸۸۳۶۰۷۳۲

آدرس نمایندگی

اصفهان : خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب کوچه ۱۲۳ تلفن ۰۳۱۳۳۶۱۳۵۸۰

ایلام :     خیابان سعدی شمالی روبروی سرپرستی بانک ملت ۰۸۴۳۳۳۶۲۸۱۸

خرم آباد: میدان کیو،بلوار ولیعصر بالاتر از بانک صادرات مرکزی

بروجرد:  خیابان تختی نبش خیابان اوستا تلفن ۰۶۶۴۲۵۰۷۵۶۱

بروجرد:  خیابان شهدا تلفن۰۶۶۴۲۶۲۹۱۷۶             OutLet(حراج دائمی)

شیراز :   بلوار مطهری شمالی خیابان زرگری ۰۷۱۱۶۲۶۸۶۳۲

کرج:      چهارراه طالقانی  به طرف میدان سپاه بین هلال احمر و دارایی ۰۲۶۳۴۴۲۵۰۳۸

قم :        بلوار امین نبش کوی دهم ۰۲۵۳۲۹۲۳۲۴۳

اراک:     انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)تلفن ۰۸۶۳۴۰۲۶۵۸۹

اهواز:     زیتون کارمندی خیابان زاویه تلفن ۰۶۱۱۴۴۵۱۷۷۵