معرفی برند روئین تن پوش ، برند ایرانی!

هدف از این مقاله معرفی برند روئین تن پوش است. با چهارسو همراه باشید.

شرکت روئین تن پوش (سهامی خاص) در سال 1388 فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید لباس زیر آغاز نمود.

این شرکت در مدت زمانی کوتاه بازار داخل کشور را از محصولات همتایان خارجی بی نیاز نمایاند.

شرکت روئین تن پوش مهمترین هدف خود را برای دستیابی و جلب رضایت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

آدرس نمایندگی

هفت حوض

میدان هروی تهران

سمنان

اصفهان

سیرجان

قم

تالش

مفتح شمالی تهران