نوشته‌ها

کریسمس به تاریخ ایران کریسمس در ایران تاریخ کریسمس 2017

نگاهی به تاریخچه کریسمس

نگاهی به تاریخچه کریسمس واژه کریسمس به معنی "مراسم عشای ربانی در روز مسیح " است که به صورت christes maesse به معنی "جشن مسیح " وارد زبان انگلیسی قدیم شد. بسیاری از مردم در سراسر دنیا در دین مسیحیت روز ۲۵ دسامبر را که مصادف با تولد مسیح است تح…