نوشته‌ها

جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان

جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان مشتری ها مهمترین ناظرین بر فعالیت فروشگاه ها به شمار می آیند . حساسیت و تیز بینی این طیف از جامعه اهمیت تمرکز  فروشندگان بر جلب وفاداری مشتریان را بیش از پیش نشان می دهد . شناخت ، قدم اول برای دستیابی به…