نوشته‌ها

لیست برند های ایرانی برتد های برتر

جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان

جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان مشتری ها مهمترین ناظرین بر فعالیت فروشگاه ها به شمار می آیند . حساسیت و تیز بینی این طیف از جامعه اهمیت تمرکز  فروشندگان بر جلب وفاداری مشتریان را بیش از پیش نشان می دهد . شناخت ، قدم اول برای دستیابی به…